top of page

En helhetlig måte å se kroppen på

Besøksadresse
Hva er naturterapi

Med et helhetssyn er tilnærmingen til helse å se kroppen som en enhet der de fysiske, mentale, emosjonelle og åndelige delene av mennesket påvirker hverandre.

Maksimal helse oppnås når kropp, sinn og sjel er i balanse.  Om noen av disse delene ikke fungerer optimalt, vil det påvirke resten.

Kroppen har en iboende evne til selvhelbredelse.  Den jobber konstant da vi hele tiden utsettes for belastning som kan forskyve balansen og gjøre oss syke.

I naturmedisin jobbes det ut fra å finne årsaken til ubalanse og rette opp denne.  Det kan være å styrke immunforsvaret, fjerne belastning/det det er for mye av, fylle på med det som er for lite av eller mangler.

Rense ut, lede om og stemme av.  

Terapiformene støtter hverandre og er med å hjelpe kroppen ved å støtte den selvhelbredende evnen.  Det er altså kroppen selv som gjør arbeidet.

 

 

Lodin Lepps gate 2 B

3. etasje

5003 Bergen

Telefon 41225339

Epost: evie@naturheilpraksis.com

Terapier
  • Fotzone, Ersdal metoden

  • Homeopati

  • Kopping, vakum massasje

  • Øreakupunktur

  • Emotion Code

  • Body Code

bottom of page