top of page
Evie Toft
 

EFT level 1, 2 og 3

Hypnoterapeut (Hypnoseakadamiet)

Homeopati (Allen College of Homeopathy 07)

Heilpraktiker  (Naturheilschule 02)

Kopping og Øreakupunktur (95 og 96)

Emotion Code (18)

Body Code (18)

 

Jeg har 4,5 års utdannelse som Heilpraktiker fra Naturheilschule Skandinavia.  

Studiet omfatter grunnmedisin (anatomi, biokjemi, fysiologi, patologi/sykdomslære). Fotzone (Ersdal metoden) og homeopati er mine hovedfag.

I tillegg kommer flere støtteterapier som øreakupunktur, phytoterapi, kopping, kost og ernæring (vitaminer/mineraler), Bachs blomstermedisin, Schüsslers cellesalter.

 

I Tyskland er en heilpraktiker godkjent i det offentlige helsesystem til ervervsmessig utførelse av naturtmedisin.  Tittelen er også EU godkjent.

 

Gjennom arbeidet som terapeut i 16 år har jeg opparbeidet meg bred erfaring og god kunnskap.  

 

 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt.

 

bottom of page