top of page

Behandlingsformer

Fotzone

Denne edle form for behandling har vært benyttet i flere tusen år.  Vi kjenner til at egypterene, kineserene og indianerene brukte fotzone.

Første gang du kommer til fotzone kartlegges din helsetilstand nøye før behandling.

 

Fotzoneterapi er en avansert form for refleksologi der det brukes en systematisk tilnærming av spesifikke teknikker for å påvirke hele kroppen for både fysiske og psykologiske helsefordeler.
Det er en metode for å behandle de fysiske, mentale og emosjonelle delene av kroppen via føttenes reflekssoner.  
Når en sone på foten blir stimulert av trykk, går det impulser via nervesystemet til hjernen som igjen sender signaler tilbake til det tilhørende området i kroppen.
Kroppens iboende evne til selvhelbredelse blir stimulert ved behandling. 

Fotzoneterapi er en holistisk selvregulerende form for terapi. Sonene i føttene gjenspeiler hele tiden energisituasjonen i kroppen, før det manifisteres som sykdom eller plager. Berørte soner blir trykkømfindtlig eller endrer spenning i vevet.
Dette blir også kalt holografisk prinsipp. Helheten, kroppen, gjenspeiles i en del av helheten, for eksempel føttene.  En annen betegnelse på helhetsprinsippet er ECIWO biologi.

Fotzone er en naturlig metode som blant annet stimulerer blod- og lymfesirkulasjon, fordøyelse, utrensing, hormonbalansen og nervesystemet.
Dette gjør det enklere for kroppen å opprettholde balansen og dermed forebygge sykdom.

 

Ersdal metoden er en videreutvikling av den tradisjonelle fotsonen. Nordmannen Charles Ersdal MD, MA spesifiserte punktene og utviklet en egen teknikk for å behandle de.  Han var delvis lammet i beina og satt i rullestol.  Han fikk hjelp til å behandle sirkulasjonspunktene som han fant fram til.  Dette gjorde at han fikk førligheten tilbake i beina.  

Han forsket på fotzonen i 25 år og på tusenvis av pasienter.  Han utviklet et unikt behandlingssystem.

Body Code

Dette er en teknikk som ble utviklet av Dr. Bradley Nelson.  

Ved hjelp av muskeltesting identifiseres og forløses de underliggende årsakene til fysiske, mentale eller følelsesmessige plager slik at kroppen kan begynne å balansere seg selv.

Se www.discoverhealing.com for mer utfyllende info.

 

Homeopati

Er en trygg behandlingsform med midler laget av naturlige ingredienser.  For å finne riktig middel kartlegges alle symptomer nøye med særlig vektlegging av emosjonelle påvirkninger/symptomer.  Hele mennesket behandles der kropp og psyke ses under ett. 

Samuel Hahnemann regnes som homeopatiens grunnlegger.  Han var lege (1755-1843) og uttrykte stor misnøye med datidens behandlingsformer som ofte skadet mer enn de helbredet.  Han utarbeidet det som også idag er retningslinjene for homeopati.

Den grunnleggende læresetningen i homeopati er "similia similibus curentur", det betyr liknende skal kurere liknende.  Et middel som under prøving på friske mennesker har framskaffet symptomer, kan også helbrede de samme symptomene hos syke.

Homeopati blir praktisert i hele verden, noen land har til og med homeopatiske sykehus.

Kopping/Vakuum terapi

Ved behandling med kopping benyttes det glasskopper som settes mot huden med undertrykk.  Hudområdet som dekkes av koppen blir hevet i forhold til området utenfor.  

Koppene beveges i bestemte mønster i forskjellige hudsoner.

Hensikten er å øke varmen og sirkulasjonen i tilhørende område og organer.

Kopping er en gammel behandlingsform som har vært benyttet i østen, europa og av samene.

I 1985 utviklet de to russiske leger Valerij Kuotcheruok og Mikhael Bazanov teorien om Surface Science, ”overflatevitenskap”.  Denne baserte seg på at menneskekroppens overflate, huden og ytre organer, er et bilde av kroppens indre organers tilstand.  De arbeidet da på Sentralsykehuset i Novosibirsk i daværende Sovjetunionen. Systematisk testet de alternativ medisinske teorier med skolemedisinsk diagnoseutstyr.  Systematisk gjennomgikk de teoriene bak klassisk akupunktur, soneterapi, irisdiagnostikk, for å finne sammenhenger.Etterhvert igangsatte de sammenlignende studier mellom termografi (varmekamera) og skolemedisinske diagnose/undersøkelsesmetoder som røntgen, CT (computertomografi) og MR (magnettomografi).

 

 

 

 

 

.

 

Priser

 

Første konsultajson varer opp til 1,5 time og koster kr 950,-

Emotion Code/Body Code

950,- ved oppmøte 

950,- ved fjernbehandling eller 3 behandlinger kr 2500,-

 

Oppfølgingstimer varer fra en 0,5 til 1 time.

 

Timepris er kr 950,-

Halv time    kr 500,-

  • Fotzone (Ersdal metoden)

  • Homeopati

  • Vakum terapi (kopping massasje)

  • Øreakupunktur

  • Emotion Code

  • Body Code

 

 

bottom of page